GDPR

POLITIKA PRIVATNOSTI UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe

INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe, Muhameda ef. Pandže 411, Novo Sarajevo, je udruženje građana koje se bavi prikupljanjem, očuvanjem i istraživanjem vizualne građe. U obavljanju svoje djelatnosti te u sklopu izvršenja pojedinih projekata i programa, UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Osobnim podacima smatraju se svi oni podaci kojima se korisnici mogu identificirati, poput imena, spola, adrese, elektroničke adrese ili poštanske adrese i drugog. UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada se ih eksplicitno učinili dostupnima, čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe je voditelj zbirki i voditelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR), zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. 

UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe je sukladno relevantnim propisima imenovao odgovornu osobu za zaštitu osobnih podataka koju možete kontaktirati za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podatakaputem e-mail adrese info@unwantedimages.com

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti aktivnosti u kojem UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe sudjeluje kao nositelji i/ili sudionik projektnih, programskih i svih drugih aktivnosti. Prvenstveno se to odnosi na podatke bez kojih nije moguće sklopiti odgovarajući ugovor sa sudionikom određene aktivnosti, dopustiti uvid i/ili korištenje građe unutar zbirki.

Kada se registrirate kao korisnik stranice Unwanted Images prikupljamo vaše ime i prezime, adresu e-pošte, datum rođenja i slično. Ove informacije su neophodne za odgovarajuću provedbu ugovornih strana i omogućuju nam da ostvarujemo naše pravne i zakonske obveze. Bez pružanja navedenih informacija ne možemo vam omogućiti pristup našim zbirkama. 

Drugi osnovni  osobni podaci koji prikupljamo su: ime, prezime, adresa, kontakt podaci, JMBG, MB ili OIB.  Za realizaciju pojedine svrhe UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe traži, zbog ispunjenja naših obveza preuzetih iz projekta, programa, zakonskih obveza ili legitimnih interesa i podatke o datumu vašeg rođenja, spolu, broju identifikacijske ispravepresliku identifikacijskog dokumenta, presliku diplome, broju računa otvorenog u banci, nazivu banke kod koje je otvoren račun, dokaze o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, usavršavanju, podatke o zaposlenju, radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o osobnim stanjima građanina, socijalnom statusu, i drugo.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo radi sklapanja ili izvršenja Vašeg ugovora potpisanim s UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe, odnosno potvrđivanje Vašeg sudjelovanja u svim tipovima različitih aktivnosti radi omogućavanja njihovog ili kako bi ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa. 

Prilikom komunikacije s djelatnicima Unwanted Images - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe prikuplja informacije o vašoj komunikaciji i svim informacijama koje ste, na taj način, odlučili pružiti.

UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe garantira da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je gore navedenaAko je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe isključivo temeljem zakonskih i podzakonskih akata prikupljene osobne podatke prosljeđuje trećim osobama samo ako su takvi podaci neophodni za potpuno provođenje pravnih i/ili financijskih radnji za koju ste ustupili svoju privolu za korištenje osobnih podataka. 

Kada je to zakonski predviđeno, imate pravna informacije o obradi Vaših osobnih podatakapovlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhei/ili podnošenje prigovora UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe na adresu gdpr@unwantedimages.com ili nadležnoj instituciji. Prikupljene podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. 

UNWANTED IMAGES - Udruženje za prikupljanje, očuvanje i istraživanje vizualne građe izričito izjavljuje da neće prodavati ili na bilo koji način, osim zakonskih i gore navedenih, koristiti prikupljene osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani.