Uvjeti korištenja

Korištenje stranice u potpunosti je besplatno. Materijali prikazani na stranici 'Unwanted Images' prikazani su ili s dozvolom autora ili Udruženja Unwanted Images i/ili Udruga Kolektor - Centar za vizualne umjetnosti koja posjeduju autorska prava za objavljivanje i distribuciju materijala. 

U slučaju da ste zainteresirani za korištenje građe objavljene u nekoj od zbirki  'Unwanted Images' molimo vas da nas kontaktirate. Korištenje fotografija je u potpunosti besplatno i namijenjeno je neprofitnim istraživačkim, znanstvenim i drugim projektima. Za korištenje i pregledavanje građe potrebna je registracija korisnika. Za pojedine fotografije imamo dozvolu za njihovo prikazivanje unutar zbirke, ali nemamo dopuštenje nositelja autorskih prava za njihovu daljnju distribuciju. 

'Unwanted Images' ili nositelji autorskih prava mogu bez obrazloženja odbiti davanje dopuštenja za korištenje materijala. 'Unwanted Images' ni na koji način nije odgovoran za štetu koja može nastati iz korištenja građe koja se nalazi u našim zbirkama.